#24 image_picker package

1 install image_picker

2import 'dart:io';

3 Function to get img path
 File? imgPath;
   
  uploadImage() async {
  final pickedImg = await ImagePicker().pickImage(source: ImageSource.camera);
  try {
   if (pickedImg != null) {
    setState(() {imgPath = File(pickedImg.path);});
  } else {print("NO img selected");}
  } catch (e) {print("Error => $e");}
   }
4 Use Image.file(imgPath!)
 Center(
   
  child: (imgPath == null)
   ? Text("No img selected")
   : Image.file(imgPath!)
   
  ),
5 الحصول على اسم الصورة فقط
 import 'package:path/path.dart' show basename;
   
  if (pickedImg != null) {
   setState(() {
   imgPath = File(pickedImg.path);
   String imgName = basename(pickedImg.path);
   print("ــــــــــــــــــــــــــــــــــ");
   print(imgPath);
   print(imgName);
   
  });} 
6 إنشاء إسم فريد لكل صورة
 import "dart:math";
   
 String imgName = basename(pickedImg.path);
 int random = Random().nextInt(9999999);
 imgName = "$random$imgName";
 print("______________________________");
 print(imgName);

Download files

😡
انت مشغل الـ AdBlock !!

ياريت تقفله لوسمحت 😊 😊

تنبيه هام ✋

إذا كانت الإعلانات مزعجة بالنسبة لك، فيُمكنك التبرع ب50$ وسيتم إيقاف الإعلانات لمدة شهر لجميع زوار الموقع 🧡 ويُمكنك التواصل معنا عن طريق صفحة الفيس بوك